SFO; Påskeferien (06.04.20 - 13.04.20) 2020

Påmeldingsfristen nærmer seg, og det er viktig at dere setter opp klokkeslett når barnet kommer og når det skal hjem. På slike dager blir bemanningen satt opp etter antall barn, så det er viktig at dere leverer innen fristen og at barnet kommer når det er påmeldt. For barn med deltid, må antall dager følges. Det må fylles ut ett skjema pr. barn.

Påskeferien (06.04.20 - 13.04.20) 2020

Dersom det blir få påmeldte barn vil vi samarbeide om oppholdsted - dere vil da få beskjed om dette. Referer til vedtektene i § 9.5: Dersom det er få barn i høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie bør flere SFO ordninger samarbeide om oppholdssted og åpningstider.

Åpningstiden vil være fra kl. 07:30 – 16:30, onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12:00.
Kjernetiden er fra kl. 10:00 – 15:00.

Barna må ha med mat og drikke til to måltider og passende klær til aktivitetene.
Ta gjerne med akebrett og ski dersom det er snø.

Program for disse dagene vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Påmeldingsfristen er fredag 13.03.20 - må overholdes.
Til toppen