Ressursteam

Innhold

Ressursteamet for bedre læringsmiljø.

I Larviksskolen har vi tre miljøterapeuter. Disse utgjør ressursteamet. De dekker hvert sitt oppvekstområde.

Hvem kan bruke dem?

Bruken av miljøterapeuten styres av rektor ved den enkelte skole, og denne kan kobles inn i saker som f.eks. angår læringsmiljø, sosial kompetanse, skolefravær, trivsel for den enkelte elev og foreldresamarbeid.

Hvem samarbeider de med?

Miljøterapeuten samarbeider med de involverte parter om tiltak og oppfølging.

Hvem er på vår skole?

På Sky skole bruker vi Helen Tenvik inn i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet i flere klasser. Dette kan være knyttet til å observere hele klasser, enkeltelever og lærer i relasjon med elever.

Helen jobber alltid i team med kontaktlærer i klassen, faglærere og ledelsen.

Til toppen