Satsingsområder

Innhold

Vi vet at trivsel og et godt skolemiljø henger nøye sammen med gode læringsresultater. Det jobbes systematisk med å utvikle gode sosiale ferdigheter hos elevene. Nulltoleranse for mobbing er tydelig.

Vi har definert fire lokale satsningsområder på Sky skole:

  • "Trygg Sky" (læringsmiljø)
  • Språkutvikling lesing
  • Naturen som læringsarena
  • Engelsk

Visjon: En inkluderende skole der alle opplever mestring og glede

Skolens verdier

  • Respekt
  • Omsorg
  • Samarbeid

Uteskole - nærmiljø som opplæringsarena

«Uteskole» er en god arena for utvikling av sosiale og faglige ferdigheter.

  • læring som foregår i naturen/nærmiljøet
  • aktiviteten skal på en naturlig måte ivareta deler av skolens målsetting/fagplaner

Lesing/språkutvikling

"Trygg Sky"

Her kommer det mer informasjon.

Til toppen