Satsningsområder

Innhold

Vi vet at trivsel og et godt elevmiljø henger nøye sammen med gode læringsresultater. Det jobbes systematisk med å utvikle gode sosiale ferdigheter hos elevene. Null toleranse for mobbing er tydelig. Alle ansatte ved skolen kjenner godt til §9a og elevens rett til et god læringsmiljø og den ansattes plikt til å handle.

Visjon: En inkluderende skole der alle opplever mestring og glede

Uteskole - nærmiljø som opplæringsarena

«Uteskole» er en god arena for utvikling av sosiale og faglige ferdigheter.

  • læring som foregår i naturen/nærmiljøet
  • aktiviteten skal på en naturlig måte ivareta deler av skolens målsetting/fagplaner

Daglig fysisk aktivitet

Sky skole har en beliggenhet i Larvik kommune som vi finner helt UNIK. Lokalisert nær skog, vann, åser, stier, skiløyper og hav har vi mange muligheter til å være fysisk aktive.

Gi rom for lesing

Tilrettelegger vi for leseglede og lesekompetanse.
Å skape leseglede og interesse for lesing og vedlikeholde dette gjennom hele skoleløpet, er en viktig oppgave for skolen.

Kunnskapsløftet har også definert lesing som en grunnleggende ferdighet for faglig utvikling og læring. Vi har satt i gang følgende tiltak:

  • Bruk av veiledet lesing som metode i lesopplæringen
  • Bruk av læringstrategier på alle trinn.
  • Deltagelse på Leselystaksjon og Lesereisen for de ulike trinn.
  • Faste kartleggingsprøver på alle trinn 2 ganger i året.
  • Oppfølging av kartleggingsprøvene i spes.ped team.
  • Klassene har faste besøkstimer på bibliotek.

Læringsmiljø og Helskole ART

Fra august 2009 satte vi i gang med ART på Sky skole. Siden har hele Larvik kommune hatt fokus på HelskoleART

Hva innebærer det?

Det betyr at vi legger stor vekt på å lære elevene hva vi forventer av dem og at elevene møter tydelige voksne i skolesamfunnet som har like regler og reagerer likt på uønsket atferd. På en positiv måte ønsker vi å stimulere og videreutvikle gode sosiale ferdigheter slik at Sky blir et godt sted å være og lære.

Skolen har i samarbeid med elever og foresatte valgt ut 3 grunnleggende verdier: Respekt, Omsorg og Samarbeid. Disse verdiene skal synes i alt vi gjør, i klasserommet, i gangene, på uteområdene, på Sfo, men de vil også stå på ukeplanene slik at dere kan etterspørre ukas ferdighet og gi barna anerkjennelse når dere oppdager at de gjør noe bra.

Målet vårt med dette arbeidet er å bedre læringsmiljøet på skolen.

Til toppen