Aktuelt

 • 15.04.2021
 • Skole

Linda, Hilde og Arnfinn er nye rektorer i Larviksskolen

Nyansatte rektorer på Frøy, Langestrand og Stavern skole med tiltredelse 1. august

 • 09.04.2021
 • Skole

Mulig streik i bussnæringen fra 11.april

Streiken kan få konsekvenser for skoleskyss i Larvik fra 11.april. Les mer her.

 • 15.04.2021
 • Skole

Vil dere være med å lage sommerskole i Larvik?

Frivillige lag og foreninger får nå mulighet til å søke om å arrangere sommerskole for barn i Larvik.

 • 07.04.2021
 • Skole

Grunnskole og barnehage tilbake på gult nivå

Fra mandag 12. april vil barneskolene, ungdomsskolene og barnehagene gå tilbake til gult nivå.

 • 14.04.2021
 • Skole

Musikkvideokonkurranse for skoleklasser og barnehager!

Har dere lyst til å konkurrere om å være med i musikkvideoen til jubileumslåten «Byen vår»? Da må dere sende oss en video av at dere danser til Larvikssangen “Byen vår” senest onsdag 14. april!

 • 06.04.2021
 • Skole

Skoleskyss og smittevern

Ordinær skoleskyss i Vestfold og Telemark organiseres med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og flere av bussene har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner. Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk også gjelder for skoleruter.

 • 27.03.2021
 • Sky skole

Bærekraftig utvikling – En tverrfaglig temaperiode for hele Sky skole starter etter påske

For et år siden søkte vi på Sky skole om deltakelse i et treårig prosjekt, «Den naturlige skolesekken» (www.natursekken.no). Målet for perioden var å lage en 2-3 ukers tverrfaglig temaperiode knyttet til temaet bærekraftig utvikling for hele Sky skole.

 • 25.03.2021
 • Skole

Foresatte med samfunnskritiske funksjoner

Foresatte med samfunnkritiske funksjoner med behov for barnehage- og skole/SFO tilbud, kan få tilbud om dette etter gjeldende retningslinjer.

 • 01.03.2021
 • Skole

Kartleggingsprøver for 1. - 3. trinn

Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

 • 18.02.2021
 • Sky skole

Skolesekretær tilstedeværelse

Ny skolesekretær ved Sky skole heter Tina Melsom Ziegler. Hun er tilstede mandag, tirsdag og onsdag. Fra kl. 8.00 til 15.30.

Til toppen