Aktuelt

 • 14.02.2024
 • Skole

Kartleggingsprøver for 1. trinn

Kartleggingsprøver i lesing og regning for 1. trinn gjennomføres fra 11. mars - 3. mai. Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger oppfølging.

 • 09.02.2024
 • Skole

Kvelde helsestasjon avvikles fra 1.juli

Kommunestyret vedtok i desember at Kvelde helsestasjon avvikles fra 1.juli. Innbyggere som i dag benytter Kvelde helsestasjon får disse tjenestene på enten Svarstad helsestasjon eller Fagerli helsestasjon etter 1.juli

 • 05.02.2024
 • Sky skole

SKOLEDISKO FREDAG 12. APRIL

Velkommen til skoledisko på Sky skole!

 • 05.02.2024
 • Skole

Vinterferieaktiviteter

For 4. trinn til Vg3. Aktivitetene er gratis!

 • 15.01.2024
 • Sky skole

Nyhet fra Skolelyst

Nyhet: Nå kan du bestille helmelk!

 • 04.01.2024
 • Skole

Nytt tilbud for barn mellom 4-8 år som opplever belastninger i hjemmet

PIP-klubben er et pilotprosjekt med hensikt å hjelpe barn (4-8 år) som opplever vanskelige situasjoner i hjemmet.

 • 11.12.2023
 • Skole

Foreldremøte 2. januar

Vi inviterer alle foresatte, med barn i barnehage og skole i Larvik, til et felles foreldremøte tirsdag 2. januar kl. 19.00 - 20.30. Tema - Foreldrerollen i barnehage og skole for et trygt og godt læringsmiljø.

 • 13.11.2023
 • Sky skole

Refleksaksjon

Årets refleksaksjon på Sky skole

 • 31.10.2023
 • Sky skole

Ubemannet kontor

Kontoret blir ubemannet i perioden 1.-12. november. Hvis det er noen dere ønsker å få tak må dere sende melding i Visma til den det gjelder. 

 • 31.10.2023
 • Skole

Foreldreundersøkelse i Larvikskolen høsten 2023

Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 8.11. - 20.12.23. Foreldre vil motta en SMS med en lenke til å svare på undersøkelsen.

Til toppen