Skatebrett/rulleskøyter/sparkesykkel

Innhold

Retningslinjer og skjema for at eleven skal kunne benytte skatebrett/rulleskøyter/sparkesykke på skolen

Mange elever på Sky ønsker å bruke skatebrett/rulleskøyter/sparkesykkel i friminuttene. Dette er en fin aktivitet som mange har glede av.

Hvor kan det benyttes?

Vi har en fast plass til dette i skolegården. Vi har en skaterampe som vi fikk av DnB for flere år siden, i tillegg til noen flere elementer.

Påbudt beskyttelse

Forsikringsselskapet har ikke satt noen krav til bruk av verneutstyr for å få en eventuell erstatning, men de oppfordrer selvfølgelig til bruk av sikkerhetsutstyr. På
bakgrunn av dette har vi bestemt at det skal være påbudt med hjelm.

Forsikring

Skatebrett/rulleskøyter/sparkesykkel, hjelm og annet verneutstyr må eleven ha med seg hjemmefra og selv ta ansvar for i skoletiden.

Skolen har ingen forsikring som dekker skader eller tyveri av utstyr. Hvis det skjer ulykker, benytter Larvik kommune seg av Protector Forsikring.

Forsikringsselskapet må godkjenne saken, før de eventuelt godkjenner skaden som yrkesskade.

Til toppen