Leksehjelp skoleåret 2022/2023

Leksehjelp for 1. - 5. klasse

Leksehjelp starter uke 34.

Kontaktlærerne sender ut skjema for påmelding.

  1. klasse - mandag kl. 13.00-14.00
  2. klasse - mandag kl. 13.00-14.15 og tirsdag kl. 13.00-13.45
  3. klasse - mandag kl. 13.00-14.00, tirsdag kl. 13.00-13.45 og onsdag kl. 14.15-15.00
  4. klasse - mandag og torsdag kl. 14.15-15-00, og tirsdag kl. 13.00-13.45

Det er ikke skyss fra leksehjelp.

Skolen har ikke muligheter til å ha tilsyn på elever som eventuelt venter på buss fra leksehjelp.

Til toppen