Leie av skolerom

Hvem kan leie?

Foresatte til elever ved Sky skole kan leie skolerom til fødselsdager/private arrangementer.

Pris

Faktureres etter kommunale satser.

Slik søker du

Du må fylle ut skjemaet nedenfor for å søke om å leie av skolerom.

Søk om leie av skolerom

Retningslinjer

  • Leiekontrakt skal undertegnes før utleie.
  • Kode til nøkkelboks oppgis samtidig som leiekontrakt undertegnes.
  • Påse at nødutgangsdør i elevstua ikke blir brukt til å gå ut og inn. Den skal være låst hele tiden
  • Alle må ta av seg utesko i gangen
  • T-lys/stearinlys må ikke brukes. Hvis det brukes brannfakler utendørs, må de slukkes godt og kastes i restsøpla.
  • Spill/utstyr som brukes settes tilbake på plass
  • Musikkanlegget behandles med forsiktighet. Ødeleggelser må erstattes.
  • Det må ryddes godt opp både inne og ute.
  • Søppel sorteres: Mat/papir/rest. Matsøppel-container er ved inngangen til skolen, papir- og restsøppel-container er på parkeringsplassen på nedsiden av skolen.
  • Tørrmoppe over golvet til slutt + tørke av bordene.

Lys

Dunkel belysning: 1. bryter på skap til venstre (nattlys). Mye lys: Hovedbryter på høyre side av døra.

Til toppen