Busskort - gjelder skysselever

Innhold

Da er sommerferien rett rundt hjørnet! Husk å ta godt vare på busskortene - de skal brukes videre til høsten!

Elever som har skolekort, og skal fortsette med skyss neste skoleår skal beholde skolekortet sitt. Det vil bli oppdatert. Det gjelder også ved overgang fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående. Elever på videregående skoler må søke om skyss via VKTs nettside; www.vkt.no/skoleskyss

Skolekortene virker ikke i skolens ferier!

Til toppen