Info om rutiner og organisering av oppstart 27.04.20 ved Sky skole

Innhold

Skolen åpner for 1.- 4.trinn mandag 27.04.20. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre når dere kommer mandag morgen.

Denne planene gjelder foreløpig for uke 18 og endringer kan skje.

 

SFO

SFO er åpen fra 07.30-16.00. Det er noe kortere dag enn til vanlig. Dette skyldes bemanningssituasjonen vår gjennom dagen. Dersom vi får syke ansatte kan det være at SFO får ytterligere innskrenket åpningstid. Vi vil tilstrebe å holde åpent 07.30-16.00. Det vil IKKE være morgenSFO mandag 27.04 2020. Det serveres ikke mat på SFO i denne perioden, elevene må ha med navnet matboks og drikkeflaske som oppbevares i skolesekken.

 

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Det er merket av plass på asfalten for hver elev ved rundkjøringa. Alle busselever skal stå på et merke ved dagens slutt. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

De barna som komme med skolebuss mandag 27.04.20 vil bli ivaretatt av ansatte. Ansatte vil ha morgeninspeksjon og være tilstede for de barna som kommer tidlig med buss

 

Skoledagen

Skoledagen starter og slutter til vanlige tider for alle våre elever. NB! Den første dagen, 27.04.20, vil hvert trinn starte dagen med 15 minutters mellomrom.

 • 1.trinn: 08.30
 • 2.trinn: 08.45
 • 3.trinn: 09.00
 • 4.trinn: 09.15

Dette gjelder som nevnt kun 27. april. Da vil trinnet møte sine voksne, finne sin oppstillingsplass, og gjennomgå rutiner for hvordan vi starter dagen i skolegård og klasserom.Trinn

Ansatte

1.klasse

Tre kohorter

Eva, Caroline, May Linda, Katrine K, Simen, Kine

2.klasse

Tre kohorter

Nina Kristine, Katrine EH, Janet, Espen

3.klasse

Fire kohorter

Håvard, Ellen, Ann Kristin, Randi, Merethe, Kristin

4.klasse

Fire kohorter

Hege, Annette He, Tone, Birgitte, Jonas, Laura, Mari 

 

Inndeling av kohorter og friminutt

Alle kohorter er fastsatte grupper som består av faste ansatte og elever. Når elevene kommer på morgenen legges sekker/klær ved et merke på bakken ved deres kohort. Det blir styrt inngang for alle klasser. Vi ønsker ikke at foresatte blir med inn i skolebygningen.

 

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen, slik at de vasker egne hender grundig og effektivt.

 • Håndvask hver morgen etter inngang, med såpe og vann
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger, samt etter toalettbesøk, før og etter måltider.
 • Alle pulter og stoler er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag når elevene kommer og når de går hjem.. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra denne perioden. Toaletter og servanter desinfiseres og vaskes flere ganger daglig. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig. Elevene kan ikke ha med leker til skolen.

 

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, viskelær, blyantspisser. Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Elevene har merket knagg med navn i garderobe for sin kohort. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.

 

Kroppsøving

Kroppsøving blir gjennomført som utegym, uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

 

Henvendelser til skolen

Henvendelser til kontoret skjer på telefon til skolen: 33 17 14 80. Vi ønsker ingen foresatte inn i bygningen, men ved viktige henvendelser kan dere banke på døra inn til administrasjon. Vi leser og besvarer Visma-meldinger kontinuerlig. Henting og levering skjer utendørs på skole og SFO.

 

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler og du må fremlegge en legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

 

Vi gleder oss til å Sky skole full av barn igjen. Vi må bare gjøre det med mange tydelig regler og rutiner i starten.

 

Med vennlig hilsen

Jo Arne Ellingsen

Sky skole

1
2
4
3
Til toppen