Informasjon fra rektor uke 14

Her kommer en liten oppdatering fra rektor

Hei alle foresatte på Sky.

Myndighetene hadde i dag sin pressekonferanse kl. 16.00. Norske skoler vil holdes stengt en uke til også etter påske. 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn. Hva som skjer med 5. - 7. trinn er fortsatt uvisst. Statsminister Erna Solberg uttalte i dag at de ønsket at alle skoler var åpne for alle elever en gang før sommeren, men at det var for tidlig å si noe om det nå. Utover uka som kommer etter påske vil vi holde dere oppdatert med ny informasjon som er viktig fram mot oppstart for 1.- 4. trinn.

 

Dette innebærer fjernundervisning videre for oss på Sky skole, slik vi gjorde fram til påske. Lærerne har forberedt seg på dette. Vi skal strekke oss langt for at elevene får undervisning av god kvalitet, gjennom faste strukturer og arbeidsformer som barna kan mestre. Og igjen: Gå i dialog med lærer om noe blir vanskelig. Vi skjønner at dette er utfordrende for mange av dere og en del av de ansatte. Men vi gjør så godt vi kan, sammen.

 

Tirsdag 14. april er første skoledag med fjernundervisning etter påske. Skoledagen starter 08.30, slik det har vanlig til nå.

En del elever med foresatte i samfunnskritiske yrker var på skolen før påske. Vi vet at flere har varslet behov for barnepass. Vi skal romme alle de elevene som har det dette behovet. Skolen trenger da bekreftelse fra arbeidsgiver, slik det står omtalt fra tidligere på skolens hjemmeside.

 

Vi ønsker alle en god påskeferie.

Så tar vi opp tråden etter påske, i denne rare tiden.

 

God påske alle sammen.

Hilsen Jo Arne Ellingsen, rektor

 

Til toppen