Julehilsen fra rektor

Her kommer et lite tilbakeblikk fra høsten 2019, samt noen ønsker og tanker for våren 2020.

Til alle elever, foresatte, ansatte og alle andre som har tilknytning til Sky skole.
Julen har kommet og alle elever og ansatte tar en velfortjent pause i skoleåret.
Som rektor er gleder jeg meg fortsatt til å komme på jobb hver dag. Grunnen til det er at jeg er så heldig at jeg hver dag får følge skoleløpet til nesten 350 elever som stadig er i faglig og sosial utvikling. Vi har også rundt 40 ansatte som hver dag tilrettelegger i klasserom og SFO-bygg, for at våre Sky-elever blir så godt rustet for framtiden som mulig. Jeg ønsker også å sende en hilsen til alle foreldrene som involverer seg på barnas vegne. Sammen med FAU har vi på skolen et flott samarbeid. Elevrådet og FAU er viktige samarbeidspartnere for skoleutvikling.

Denne høsten har Sky skole hatt et samarbeid med God skole v/ Paul Viktor Wiker. Personalet har blitt skolert på planleggingsdager og økter i utviklingstid. 4. og 5. trinn har hatt besøk av Paul Viktor, litt i klasserommene men mest i elevsamtalene. Elevsamtaler er noe vi på Sky skal ha som et viktig arbeidsverktøy. Elevsamtaler er med på å kartlegge hva som rører seg blant elevene, og de bidrar til at elever blir lyttet til og får medvirke i medbestemmelse. På disse to trinnene har vi sammen ansatte og elever satt klare, konsise og forutsigbare regler og rutiner. Vi hjelper ekstra til for de som ikke klarer å følge disse rutinene like lett, og vi har en lav terskel for å involvere foresatte. For vi har et felles ønske, at alle elever mestrer sosiale og faglige målsetninger som er mulig å nå.

I august 2020 kommer en ny læreplan i norsk grunnskole, for første gang siden 2006. Mye av innholdet er kjent for oss fra før, men mye er nytt. En ny læreplan betyr at vi som jobber i skolen må endre deler av vår måte å jobbe på, samt at vi skal skal samarbeide enda mer enn vi har gjort før. Skal vi klare det, så må vi trene. Denne høsten har vi trent mye. Vi har gjennomført to temaperioder denne høsten, med varighet på ca 2-3 uker, der flere fag har vært involvert. Den siste temaperioden var lik for hele skolen og SFO, og fikk navnet "Solidaritet". Jeg har tro på at vi kommer til å kvalitetssikre kvaliteten på undervisningen betydelig om flere jobber sammen, og om hver ansatt tør å spørre seg selv om kvaliteten på egen undervisning, individuelt og som kollektiv.

Som der kanskje skjønner er kursen satt for Sky skoles utviklingsarbeid i det kommende halvåret. Vi skal fortsette å ruste alle ansatte til å være tydelige ledere i sine klasserom, dyktige på relasjon, med forutsigbare rutiner og regler som alle elever har gode muligheter for å nå. Det andre fokusområdet er å være rustet til oppstart med ny læreplan i august 2020. Jeg føler litt på det store ansvaret det er å skal få til dette. Men med meg har jeg dyktige ansatte og en meget skolert skoleeier i Larvikskolen som har fremtidens skole i tankene. Vi er et stort og dyktig lag som jobber sammen.

Som i forkant av tidligere ferier skal jeg også denne gangen komme med noen ønsker for fremtiden. Også denne gang først og fremst til dere foresatte. Denne gang er det veldig konkret, og det handler om et av de nye tverrfaglige temaene i den nye læreplanen - "Folkehelse og livsmestring". På mange sosiale medier er det en anbefalt aldergrense på 13 år. Når elever blir 13 år går de i 7. klasse eller høyere, de er ungdommer. De har utviklet hjernen i større grad enn yngre barn. På skolen har de lært enda mer om nettvett, om rett og galt, om hvordan vi kommuniserer med andre. På Sky skole har elever i langt yngre alder profiler på en rekke sosiale medium. Vi skal ikke legge oss opp i ders tilgang, for vi har klare regler for hva mobilbruk på skolen omhandler. Men det oppstår veldig mange konflikter, trusler, krenkelser, mobbing og utestengelser på nett. Dette skjer på kveldstid og i helger. Skolen er ikke arenaen der det skjer, men skolen er arenaer der mange konflikter kommer fram i lyset. På skolen møtes alle barna. Det er der de gråter, står utenfor, sloss og krangler for noe som har skjedd kvelden i forveien. Vi bruker mye tid og ressurser på å bistå elever og foresatte i vanskelige situasjoner. Det skal vi selvfølgelig fortsette å bistå med, men vi erfarer at mye kunne vært unngått om barna var skolert nok i sin kommunikasjon på sosiale medier.

Et lite nyttårsønske på slutten der altså.

Nyt jul, romjul og nyttår alle sammen! Vær rause med hverandre.
Vi gleder oss til å møte de flotte barna mandag 6. januar til vanlig tid.

Hilsen Jo

Til toppen