Melding til foresatte på Sky skole

Her kommer en liten oppdatering fra rektor Jo

Hei alle foresatte på Sky skole!

Da er to dager med hjemmeundervisning over.

Dere vet jo at alle planer på trinn deles på skolens hjemmeside: https://sky.larvik.kommune.no/

I ettermiddag har jeg fått rapporter fra teamlederne, som har hatt hvert sitt møte med sine lærere over nett etter de to første dagene med hjemmeundervisning.

En ting har jeg lyst til å si: Jeg er utrolig stolt over å ha en så dyktig stab som vi har på Sky. Over natten har vi endevendt det som er å endevende. Ansatte kaster seg inn i nye oppgaver, og for mange har dette vært arbeidsmetoder de har manglet erfaring fra. De jobber tett sammen, selv om vi er spredt på mange tuer. Vi opplever at vi i større grad enn tidligere står sammen som et tydelig "vi". De lærer noe nytt hele tiden. De forteller også om engasjerte og lærevillige elever. Om det skal komme noe godt ut av denne grusomme perioden, så er det elevers og ansattes økte kompetanse på digitale verktøy innen skolearbeid og kommunikasjon. Det er spennende og nyttig lærdom å ta med seg videre.

 

Det er naturlig at de yngste og eldste elevene jobber ulikt på en barneskole. Derfor jobber vi noe ulikt på trinnene.

Vi som jobber på Sky er klar over ulike utfordringer vi kan møte på og har møtt på. Det er ulik kompetanse, tilgang og oppfølgingsmuligheter i hjemmene til våre elever. Noen har flere barn og små barn, noen har jobber som skal følges opp. Da handler det om god dialog. Si fra til din lærer om dere har utfordringer med å få til skoledagene. Si fra om arbeidskravene er for høye, og si også fra om dere ønsker flere eller mer krevende oppgaver. For en ting er sikkert, det er stor sjanse for at vi kommer til å feile med deler av undervisningsopplegg. Lista kan bli lagt for høyt for noen, eller for lavt for andre. God dialog er en forutsetning!

 

Det er umulig å si noe om hvor lenge denne krevende situasjonen kommer til å fortsette. Om dere har behov for å hente skolebøker eller annet fra skolen, så vit at skolen er bemannet i undervisningstiden, bare ta kontakt.

Lykke til videre i den vanskelige situasjonen vi er inne i. Ta vare på hverandre.

Hilsen Jo Arne Ellingsen, rektor.

Til toppen