Sette opp ny iPad

I forbindelse med innsamling av iPadene på slutten av vårsemesteret ble en del byttet ut. Det betyr at noen av barna kommer til å få nye låne-iPader utlevert ved skolestart.

iPaden må settes opp på nytt. Denne filmen viser hvordan dette gjøres hjemme. Fint hvis dere voksne hjelper til med dette.

Det er også viktig at dere voksne hjelper til å sette på cover slik at dette sitter skikkelig på.

Ellers så minner vi om at ipaden må behandles pent siden dette skal være et verktøy for ditt barn i mange år. Ipaden må også være ladet opp til skoledagen. Husk å ikke lade om natta av sikkerhetshensyn. Ipadlader bør oppbevares hjemme slik at ikke denne forsvinner. Da vil det bli erstatningskrav fra skolen.

Url format not supported.

 

Ipadkontrakten som ligger i Visma

Denne iPaden skal brukes av elevene som en personlig iPad til arbeid på skolen og hjemme. iPaden er Larvik kommunes eiendom og skal leveres tilbake etter 3 år eller hvis eleven slutter i Larvik kommune. I sommerferien skal iPaden oppbevares av Larvik kommune.

 

Avtalen gjelder fra dags dato og så lenge eleven er elev ved grunnskolen i Larvik.

1. Allerede etablert regelverk

a. Skolens generelle ordensregler gjelder også for denne låneavtalen.

2. Administrasjon

a. Larvik kommune avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsett på iPaden. iPad er tanket med nødvendig programvare. Elevene skal ikke fjerne eller legge til programvare.

b. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden ulåst (uten passord eller pinkode).

c. Elevene skal ikke logge på med personlig Apple-id.

d. På skolen skal iPaden være koblet til kommunens trådløse nett.

3. Praktisk bruk

a. iPaden skal alltid være med på skolen.

b. Eleven må sørge for at iPaden hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes gjennom hele skoledagen uten å måtte lades opp underveis.

c. Beskyttelsesdekslet iPaden evt. leveres med, skal alltid være på. Eleven skal benytte hensiktsmessig veske/ sekk når iPaden transporteres.

d. Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold på iPadene. Personlig data må derfor også lagres andre steder enn på iPaden.

e. Lærere og IKT-ansvarlig kan til enhver tid kontrollere at maskinene benyttes etter skolens retningslinjer.

f. Tap og mangler skal umiddelbart meldes IKT-ansvarlig på skolen.

g. Det er ikke lov å laste ned ulovlig materiale fra Internett så som pornografisk, rasistisk og annet materiale som rammes av norsk lov eller regler for databruk.

h. IPaden skal brukes til skolerelaterte aktiviteter, og det er læreren som styrer når iPaden er i bruk eller ikke.

i. Eleven og foresatte har et spesielt aktsomhetsansvar i forhold til skade og tap som gjelder åpenbar uaktsomhet. I slike tilfeller vil det kunne kreves erstatning av elevens foresatte på lik linje med annet skolemateriell som ødelegges. I følge skadeerstatningsloven § 1.2 kan foresatte bli ansvarlige for inntil 5.000 kr. Ved alle typer skader eller tyveri vil det bli en sak ved skolen der det undersøkes hva som har skjedd og vurderes hvor ansvaret for hendelsen ligger. I grove tilfeller som kan tilskrives bevisste handlinger og hærverk, vil ikke eleven i etterkant kunne forvente å disponere egen iPad, men må låne på skolen etter behov.

4. Endring av regler

Låneavtalens bestemmelser vil ligge på Larvik kommunes websider og kan endres av kommunen slik kommunen finner nødvendig. Endringer vil bli varslet på nettsiden.

 

Skolen kan kreve iPaden levert tilbake for godt eller for en periode dersom eleven bryter ordensreglene eller reglene i denne låneavtalen.

Til toppen