Skolefrukt

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker. Elevene får utdelt en frisk frukt eller grønnsak på skolen. Det kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Leverandørene har forpliktet seg til å levere ulike frukter/grønnsaker i løpet av en uke. I tillegg til standard sortimentet nevnt over vil det i løpet av et semester kunne bli levert for eksempel plommer, bær, druer, oppkuttet frukt/grønnsaker, to

Hvorfor Skolefrukt?

Undersøkelser viser at det står dårlig til med frukt og grønnsaker for mange elever i skoletiden. Helsemyndighetene anbefaler 5 om dagen og Skolefrukt er et viktig bidrag til å nå dette. Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen.

I følge nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen bør elevene tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig.

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

 

Slik fungerer det

Ved en foreldrebetalt ordning tegnes et abonnement for enten 1⁄2 år eller 1 år om gangen. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag. Dette kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Tilbudet koster foresatte kroner 3,60 (fra august 2020) per dag eleven får frukt, og subsidieres av det offentlige med kr 1,50 per frukt/grønt. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt og fra startdatoen på abonnementet til eleven.

 

Til toppen