Storforeldremøte på Sky skole 10.03.20

FAU og Sky skole ønsker alle foresatte velkommen til Storforeldremøte på Sky skole 10.03.2020 kl .17.00-19.00 i gymsalen

Tema for kvelden er skolens arbeid med trygghet, tilhørighet og et godt læringsmiljø.

Skolen har over tid hatt et samarbeid med Paul Viktor Wiker fra «God skole» for å forsterke opp arbeidet med Felles voksenledelse i håndtering av utfordringer i skolen, og viktigheten av et forutsigbart og tett skole-hjemsamarbeid.

FAU har vært informert, og støtter skolen i dette arbeidet. FAU og skolen inviterer derfor til foreldremøte for alle foreldre og foresatte ved skolen. Det er ønskelig at foresatte til  alle elever er representert. Her vil Paul Viktor Wiker presentere både utfordringer i skolen, og hvordan skolen jobber og vil fortsette å jobbe, for å sikre både trygghet, tilhørighet og et godt læringsmiljø. Dette er viktig arbeid, der foreldre og foresatte både bør være informert og medvirkende. Paul Viktor Wiker har sammen med FAU og ledergruppa på Sky skole, diskutert seg fram til et viktig tema vi sammen ønsker å belyse. Paul Viktor vil lede foreldremøtet og det blir salg av kaffe og kaker. FAU tar Vipps.

Vi ønsker en tilbakemelding på hvor mange som ønsker å delta på denne møtet. Bruk linken under for å melde deg på. 

Påmelding til foreldremøte
Paul Viktor Wiker 2

Paul Viktor Wiker startet God skole i 2004. Han har lang og bred erfaring fra praktisk forebyggings- og endringsarbeid i skolen. Han har holdt kurs på områder som endringsprosesser, elevsamtalen, praktisk skoleledelse, praktisk arbeid mot mobbing, foreldresamarbeid og etablering av felles ledelse over elevgruppa for mer enn 13000 ansatte i norsk skole.

Han har også holdt mange hundre foreldremøter og storforeldremøter. Temaene varierer, men et hovedtema er ofte hva skolen kan, bør eller vil gjøre både for å endre negative forhold, og for å arbeide forebyggende og komme i forkant, slik at færre negative forhold oppstår.

Til toppen