Til foresatte på Sky skole

Her kommer en liten hilsen fra rektor

Hei alle foresatte på Sky!

 

Da er vi ferdige med andre uka med fjernundervisning. Trolig blir dette skoleukene som endret norsk skole. Praksis har blitt endret kolossalt, og mange gode teknologiske arbeidsformer som har satt seg disse ukene vil garantert være med videre, inn i en forbedret skolepraksis.

Over natten måtte vi tenke nytt og annerledes, bruke andre metoder, gjøre om innhold og organisering om til en arbeidsform som passer de mange utgavene familier som vi møter på Sky. I tillegg er mange av de ansatte i krevende situasjoner på hjemmebane.

Vi vet at vi har en nye uke foran oss, der vi har de samme utfordringene. Etter det kommer en påskeferie. Så får vi håpe da, at en positiv endring i samfunnet har skjedd slik at vi atter en gang kan fylle skolegård og klasserom med elever og ansatte.

 

Å ha elevene hjemme er ikke enkelt. Det er det heller ikke å drive en skole med tanke på utvikling. Administrasjonen på Sky kaster om på planer om innhold av temaperioder og utviklingsarbeid, og fortsatt vet vi ikke omfanget. Personalmøter har vi forsøkt over skjerm, i fullt personale, på team 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, samt i møter på trinn. Vi har landet på at trinnmøter flere ganger ukentlig med sin teamleder fungerer best. Teamlederne rapporterer tilbake til rektor. Fra neste uke har ledergruppa lagt opp  daglige møter.

 

Med denne arbeidsformen er jeg er trygg rektor. Linja ut til den enkelte elev fungerer. Lærerne følger opp inn i undervisningsopplegg, og nå er vi beredt på at det kan vare slik at vi ruster oss til et mer langsiktig utviklingsarbeid. Jeg vet at personalet tilbyr god undervisning som skal treffe våre 336 elever. Og som jeg har skrevet til dere tidligere: Er noe er uklart så tar dere kontakt med deres kontaktlærer! God dialog er en forutsetning for at vi lykkes.

Sammen kan vi få til mye, også videre!

Ha en god helg alle sammen, i disse strabasiøse og krevende tider. Ønskene går til elever, foresatte og ansatte.

Sammen er vi gode!

Hilsen Jo Arne Ellingsen, rektor.

Til toppen