Velkommen til “Møt skolen” 29.05.20

Innhold

På Sky skole har vi hørt om 38 fantastiske skolestartere, som venter på å komme på besøk. Nå er vi på skolen endelig klare til å ta dere imot, 29.05.20. Det gleder vi oss skikkelig til. Denne våren har vært veldig rar. Aller helst skulle vi ha hatt dere på besøk tre ganger før sommerferien. På grunn av situasjonen med Covid-19 klarer vi kun å få til et besøk. Vi håper at det er tilstrekkelig for at barna blir trygge nok, og gleder seg til å starte på Sky skole i 1. klasse etter sommeren.

Under ser dere planen for “Møt skolen”. På grunn av smittehensyn er klassene inne til ulike tider. Vi ønsker å unngå at foresatte blir med inn, men skjønner at det er nødvendig for de barna som blir veldig utrygge. Klasselister er sendt dere digitalt onsdag 20.05.2020

Ved symptomer på sykdom 

Dersom noen barn eller foresatte er syke, ønsker vi ikke at dere kommer på skolen denne dagen. De som er syke kan ta kontakt i etterkant. Dere vil få en privat visning på skolen.

 

Kjøreplan for 1A: Kontaktlærer Håvard Torp Karlsen

 • 11.00-11.30: SFO: Dere vil bli tatt imot ved SFO-huset. Ansatte vil vise barn og foresatte rundt inne og ved uteområdene. Dette vil skje puljevis med tanke på smittehensyn.
 • 11.30-12.15: Vi møtes i skolegården. Kort hilsen fra rektor. Kontaktlærer følger barna inn.
 • 11.45-12.15: Info i gymsal for foreldre
  • Jo (rektor) ønsker velkommen. Info: (Helsesykepleier, Teamleder Sissel, fravær, søknad om fri mm)
  • Ricke (sekretær): Visma, melk, frukt, skyss
  • Monica (SFO-leder): Info om SFO

 

Kjøreplan for 1B: Kontaktlærer Birgitte Brathagen 

 • 11.45-12.15: SFO: Dere vil bli tatt imot ved SFO-huset. Ansatte vil vise barn og foresatte rundt inne og ved uteområdene. Dette vil skje puljevis med tanke på smittehensyn.
 • 12.15-13.00: Vi møtes i skolegården. Kort hilsen fra rektor. Læreren følger barna inn.
 • 12.30-13.00: Info i gymsal for foreldre
  • Jo (rektor) ønsker velkommen. Info: (Helsesykepleier, Teamleder Sissel, fravær, søknad om fri mm)
  • Ricke (sekretær): Visma, melk, frukt, skyss
  • Monica (SFO-leder): Info om SFO

Informasjon fra SFO 

 •   Vi må ha en påmelding i Google-skjema for de to første ukene før skolen starter opp, uke 32 og 33. Dette skjemaet finner dere på hjemmesiden til Sky skole, under SFO og påmeldinger. Lenke til skjema ligger i bunn av denne saken 
 •   Det ligger også et informasjonshefte på  hjemmesiden som er lurt å lese.
 •   Til dere som ikke har søkt SFO-plass ennå og skal ha SFO-plass fra høsten, er det lurt å søke nå. 

 

Med vennlig hilsen

 

Jo Arne Ellingsen, rektor Sky skole

 

 

Til toppen