Velkommen til nytt skoleår!

Sommerferien er straks over, og vi som jobber på Sky står nå på med forberedelser for å gjøre skolen klar til dere kommer. Vi ønsker spesielt nye 1. klassinger og nye elever velkommen til oss.

Til alle foresatte på Sky skole;  Velkommen til nytt skoleår!

Oppstart: Mandag 17. august:

  • Nye 1. klassinger møter nedenfor flaggstanga kl. 09.00. På grunn av covid-19 ønsker vi ikke at dere kommer inn i skolegården før 08.45.
  • 2.– 7. trinn møter på samme oppstillingsplasser som de brukte før ferien. Din kontaktlærer vil møte deg der. Alle kontaktlærere er ute i skolegården fra 08.15. På grunn av covid-19 kan vi dessverre ikke ha en felles samling ute slik vi pleier.
  • SFO går som vanlig denne dagen.

På grunn av Covid-19 er alle skoler i gul beredskap, akkurat som før sommerferien. Alle elever vil ha undervisning slik de hadde før ferien i sine vanlige klasser. Vi vil fortsatt være nøye på hyppig håndhygiene og forsterket renhold inne på skolen. I tillegg vil avstand mellom elever og ansatte være viktig videre. Friminuttene vil være inndelt i kohorter. På grunn av smittefare og smittesporing ønsker vi ikke foreldre inn i skolebygningen hvis det ikke er nødvendig. Vi har selvfølgelig forståelse for at noen skolestartere vil oppleve det utrygt å gå inn til sin første skoledag alene. Da gjør vi selvfølgelig unntak, og lærerne noterer hvilke voksne som har vært inne. Det er viktig i forbindelse med en eventuell smittesporing.

Sky skole har som visjon: «En inkluderende skole der alle elever opplever mestring og glede». Vi vet at trivsel og glede henger nøye sammen med gode læringsresultater. På Sky skal vi videreføre vårt satsingsområde «God skole». Skolen har felles standarder for friminutt, for bruk av iPads i tillegg til kommunens ordensreglement. Hvert trinn vil i tillegg utarbeide standarder og rutiner for hvordan de skal ha det gjennom skoledagen. Gjennom elevsamtalen vil alle elever ca hver 14 dag ha strukturerte treffpunkter med sin kontaktlærer. Elevsamtalen er hovedverktøyet innen «God skole», og skal sikre faste rutiner og organisering, danne grunnlag for relasjonsbygging, normdanning, kartlegging og korrigering. Sky skole ønsker lav terskel for kontakt begge veier med foresatte i dette arbeidet.

På mandag starter alle skoler med å ta i bruk en ny læreplan, etter 14 år med den forrige. På Sky skole vil vi gjennom året jobbe i ulike temaperioder. Dette vil trinnene gjøre ulikt, men fire av periodene vil ligge felles. De første ukene av skoleåret vil trinnene jobbe med det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring. Elevene vil oppleve at flere av skolefagene vil knyttes til dette arbeidet.

Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å treffe dere på mandag!

Hilsen

Jo Arne Ellingsen

Rektor Sky skole

Til toppen