Velkommen tilbake til Sky skole etter ferien!

Nytt skoleår har startet

 

51 nye skolestartere er i gang, sammen med alle de «gamle» elevene vi ønsket tilbake i dag. Til sammen var 316 elever på plass på skolen. Brakkene som har stått i skolegården i 7 år er borte, en hinderløype på 10x30 meter er på vei opp. Smitteverntiltakene er nå på grønt nivå, så vi har ikke startet opp med kohorter inne eller ute. Alle elever har med seg Sky skoles regelkontrakt med hjem en av de første dagene. Den ønsker vi at dere hjemme leser sammen, snakker om, signerer og tar med tilbake til kontaktlærer. Vi ønsker et felles fokus og felles forståelse for at dette er veien å gå for å lykkes med et trygt og godt læringsmiljø for alle. Med andre ord, dette er et skoleår vi ser fram til.

Andre skoledag starter alle trinn på Sky med en felles temaperiode knyttet til «Folkehelse og livsmestring». Dette har vi valgt å markere med regnbueflagget vaiende i skolegården. I det legger vi mangfold, inkludering, fellesskap og aksept for våre ulikheter. Dette ønsker vi å være en skole som står for, forankret i vår visjon og våre verdier:

Visjon: «En inkluderende skole, der alle opplever mestring og glede»

Verdier: Respekt, omsorg og samarbeid

Hvert trinn vil formidle ut hva første periode fram mot høstferien handler om.

  1. trinn: «Jeg og de andre»
  2. trinn: «Klassen vår»
  3. trinn: «Sammen og alene»
  4. trinn: «OppstART»
  5. trinn: «En for alle, alle for en»

Jeg hadde ikke 6. og 7.trinnplanen for hånden da jeg skrev dette innlegget.

Vi ser fram til et godt skoleår, og et godt samarbeid mellom skole, elever og foresatte.

Hilsen ansatte på Sky skole v/ Jo Arne Ellingsen, rektor

 

 

Sky Skole
Verdier (1)
Til toppen