Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Islann 5B valgt for 2 år 2020
Ann Therese Pihl Haugen 3A valgt for 2 år 2018
Anne-Cathrine Thijn Sverdrup 5A valgt for 2 år 2018
Camilla Gjelstad 6A valgt for 2 år 2019
Cecilie Hem Olsen 1B valgt for 2 år 2020
Cecilie Klungsør Nestleder samt 4B valgt for 2 år 2019
Charlotte Gundersen Lindboe 2A valgt for 2 år 2019
Christoffer Holt Vara 6A: valgt for 2 år 2019
Dag Astor Nielsen 7B valgt for 2 år 2019
Elin Bjerva Vara 3A: valgt for 2 år 2019
Gunstein Seierstad Vara 5B valgt for 2 år 2020
Håkon Speirs Færvik Vara 1B valgt for 2 år 2020
Henrik Humlen Darenberg 6B valgt for 2 år 2019
Ida Kristina Hermansen Nystad 4A valgt for 2 år 2020
Ingvild Kjøllesdal Marthinsen Vara 3B: valgt for 2 år 2018
Ingvild Nyquist Borgeraas Leder og kasserer 7C valgt for 2 år 2019
Kristoffer Solheim Vara 6C valgt for 2 år 2020
Lise-Merete Eftedal Vara 7B: valgt for 2 år 2017
Marit Dromnes Manvik Vara 7A: valgt for 2 år 2018
Marit Müller De Bortoli 1A valgt for 2 år 2020
Mohamed Charif Vara 4A: valgt for 2 år 2019
Siri Anette Ulseth Vara 6B: valgt for 2 år 2019
Siri Kroken Mjelde 3B valgt for 1 år 2020 Vara 5A: valgt for 2 år 2018
Thomas Rolfsen 6C valgt for 2 år 2020
Tommy Gustavson Thorsen Vara 1A
Tone Merete Christensen 7A valgt for 2 år 2018
Turid Zagar Nes Vara 2A og 4B: valgt for 2 år 2019
Til toppen