Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Ann Therese Pihl Haugen 6 A
Åshild Vik Blikstad 1B - vara
Camilla Tanum 7B
Cecilie Hem Olsen Leder - 4B
Christian Skoe 3C
Elin Bjerva 1A - vara
Ida Kristina Hermansen Nystad 5A
Jennifer Christina Borg 5A-vara
Jørgen Rudsta Andersen 4B - vara
Kjetil Aakvik Gogstad 5B-vara
Kristin Regine Angelsen 3A - vara
Kristine Saga 1A
Kristoffer Hennum Hofft 3A (valgt for 2 år) og 7A
Line Levinsen Angeltveit 5B
Magnus Ekenes 1B
Mari Visnes Gjone 7B
Monica Albuquerque Gundersen 3C-vara
Nina Titlestad Bye 6 A
Siri Kroken Mjelde 6 B - nestleder
Thomas Eriksen 7A
Til toppen