Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Sætre Torp 2A
Ann Therese Pihl Haugen 6 A
Åshild Vik Blikstad 1B - vara
Camilla Pedersen 3b - vara
Camilla Tanum 7B
Cecilie Hem Olsen Leder - 4B (til sommeren 2024)
Christian Skoe 3C
Elin Bjerva 1A - vara
Ida Kristina Hermansen Nystad 5A
Jennifer Christina Borg 5A-vara
Jørgen Rudsta Andersen 4B - vara
Kjetil Aakvik Gogstad 5B-vara
Kristin Regine Angelsen 3A - vara
Kristine Saga 1A
Kristoffer Hennum Hofft 3A (valgt for 2 år) og 7A
Line Levinsen Angeltveit 5B
Magnus Ekenes 1B
Mari Visnes Gjone 7B
Marit Müller De Bortoli 6A-nestleder
Monica Albuquerque Gundersen 3C-vara
Øystein Stokvik Malme 3B-sekretær
Siri Kroken Mjelde 6 B - kasserer
Thomas Eriksen 7A
Til toppen