Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Atle Marthinsen Ansatt representant
Beate Kinn Asmyhr Ansatt representant
Hege Bjørnø Svensen Ansatt representant
Jo Arne Ellingsen Ansatt representant
Monica Engene Ansatt representant
Til toppen