Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Ann Kristin Hvitås Foreldrerepresentant SFO
Anne Gro Hansen Ansatt representant
Atle Marthinsen Ansatt representant
Elin Dahling Politisk representant
Henrik Instebø Ansatt representant
Hiam Al-Chirout Politisk representant, Vara
Ingvild Nyquist Borgeraas Leder og foreldrerepresentant
Jo Arne Ellingsen Ansatt representant
Mai Lykken Nestleder og foreldrerepresentant
Monica Engene Ansatt representant
Nina Titlestad Bye Foreldrerepresentant
Til toppen