Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Atle Marthinsen Ansatt representant
Beate Kinn Asmyhr Ansatt representant
Cecilie Hem Olsen SU-leder
Dag Astor Nielsen Foreldrerep
Jo Arne Ellingsen Sekretær og ansatt representant
Milja Lea Hackenberg Politisk representant
Monica Engene Ansatt representant
Nina Kristine Lund Ansatt representant
Siri Kroken Mjelde Nestleder
Til toppen