Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Atle Marthinsen Ansatt representant
Cecilie Hem Olsen SU-leder
Dag Astor Nielsen Foreldrerep
Hege Bjørnø Svensen Ansatt representant
Henrik Instebø Ansatt representant
Jo Arne Ellingsen Sekretær og ansatt representant
Linda Johnsen Politisk representant
Monica Engene Ansatt representant
Nina Titlestad Bye Foreldrerep
Siri Kroken Mjelde Nestleder
Teddy Mu-Yang Laula Vara; Politisk representant
Thomas Eriksen Foreldrerep
Til toppen