Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Ann Kristin Hvitås Foreldrerepresentant SFO
Anne Gro Hansen Ansatt representant
Atle Marthinsen Ansatt representant
Henrik Instebø Ansatt representant
Ingvild Nyquist Borgeraas Leder og foreldrerepresentant
Jo Arne Ellingsen Sekretær og ansatt representant
Linda Johnsen Politisk representant
Mai Lykken Nestleder og foreldrerepresentant
Monica Engene Ansatt representant
Nina Titlestad Bye Foreldrerepresentant
Teddy Mu-Yang Laula Vara; Politisk representant
Til toppen