Skolehelsetjenesten

Skolehelsesøster Silje Bondevik Torvik informerer

Silje er tilgjengelig og ønsker å informere om at hun kan nåes på 982 31 538 i kontortid dersom noen trenger å snakke med henne. 

Dersom du ikke får kontakt med Silje kan du benytte telefonnummer til nærmeste familiesenter. Se telefonnummer i vedlagt liste 

Til toppen