AVLYST - 7. trinn; Invitasjon til orienteringsmøte for kommende ungdomsskoleelever

Avlysningen skjer som et tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. Beslutningen er tatt på bakgrunn av anbefalinger gitt av Rådmann/kommuneoverlegen. Vi vil komme tilbake til informasjon om hvordan orienteringen vil bli gitt.

Invitasjon til orienteringsmøte for kommende ungdomsskoleelever på Ra ungdomsskole 16. mars kl 18.

Vi inviterer elever som skal starte på Ra ungdomsskole høsten 2020 og foreldre til orienteringsmøte mandag 16.mars kl 18.00. Møte vil være delt i to deler.

Vi gjør oppmerksom på at første del er for elever og foreldre. Andre del er kun for foreldre.

18.00-19.00: Orienteringsmøte om valgfag og tilvalgsfag - for elever og foreldre
I ungdomsskolen er tilvalgsfag (språkfag eller arbeidslivsfag) og valgfag obligatorisk for alle elever.
Valgene elevene foretar vil ha innvirkning på skolegangen gjennom hele ungdomsstrinnet, samt mulighetene ved valg til videregående skole. For å sikre at elevene foretar gjennomtenkte og riktige valg, vil lærere og elever ved skolen informere våre kommende elever og foreldre om de ulike fagene. Det vil også bli gitt en kort informasjon om skolen. Rektor Simen Aas Løwer, teamleder Torgeir Mjaugeto og rådgiver Trine Røed-Larsen leder møtet. Elever ved Ra vil stå for deler av informasjonen.

19.00-20.30: Ungdom og rusmidler - kun for foreldre
Larvik kommune og politiet samarbeider om denne temakvelden med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen. Se informasjon i vedlagte invitasjonbrev. Kontaktpersonen for denne delen er Erica Dabe, Larvik kommune.

Vi ser fram til å se dere!

Med hilsen
Simen Aas Løwer
Rektor på Ra ungdomsskole
33 17 27 00

Til toppen