Informasjon om ytterligere åpning av Sky skole

Vi ønsker 5.-7. trinn tilbake til skolen tirsdag 12. mai, kl. 09.00.

I går holdt regjeringen sin pressekonferanse der de åpnet for at 5.-7. trinn skulle komme tilbake til skolen i uke 20.

Vi ønsker 5.-7. trinn tilbake til skolen tirsdag 12. mai, kl. 09.00.

Grunnen til at mellomtrinnet starter 30 minutter etter de andre, er for at vi ønsker å etablere faste, klare rutiner for oppmøtested og inngang.

1.-4. trinn har i to uker mestret dette glimrende, og vi er sikre på at vi klarer det like bra når hele skolen er samlet.

På Sky kommer vi til å følge smittevernreglene, og da den oppdaterte utgaven som kom 07.05.20.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Den legger opp til at skolene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter.

På Sky skole betyr det at vi i noen kohorter har flere elever enn tidligere. Men det skal alltid være minst 1 meter mellom hver pult.

På Sky betyr dette:

1. trinn går tilbake i opprinnelige klasser i 1. trinnsarealene.

2. trinn går tilbake i 2. grupper i et klasserom + Aktiviteten.

3. trinn vil fortsette i de samme kohortene, men har byttet rom.

4. trinn vil ha en klasse som slås sammen, og en klasse som fortsetter i to kohorter.

5.-7. trinn starter opp i sine klasser i samme klasserom.

SFO kommer til å bruke samme lokaler og uteområder som klassene har på dagtid.

Fortsatt vil vi bruke mye personell i reduserte gruppestørrelser, noe som er sårbart for sykdom.

For elever og ansatte er det viktig:

  1. Alle som kommer til skolen må være friske
  2. God håndhygiene, såpe og vann er best.
  3. Hold avstand

Vi regulerer friminutt, tider for friminutt og områder for ulike klasser/kohorter.

Skolen fører fravær. Dersom noen holder barna hjemme pga smittefare må legeerklæring leveres til skolen.

Hvis ikke tar foreldre over opplæringsplikten.

Angående transport så er det en oppfordring til å velge andre transportmåter enn kollektivtrafikk. Dette for å minske smittefaren.

Vi gleder oss til å ha alle elevene tilbake på skolen!!

 

Mvh

Jo Arne Ellingsen
Rektor
Sky skole

Til toppen