Parkering og levering av elever

Levering av elever og parkering for ansatte og besøkende

Levering av elever og parkering for ansatte og besøkende.

Det er ønskelig at elevene som bor i nærmiljøet går eller sykler til skolen. Det blir mindre trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med bringing og henting. Syklene parkeres nedenfor asfaltbanen på oversiden av skolen. 

Elever som blir kjørt

Vi ønsker å presisere følgende for elever som blir kjørt:

  • Elever avleveres på nedre parkeringsplass – IKKE kjør opp til skolen eller slipp av på busslomme eller stopp langs veien
  • Skal du følge barnet til skole eller SFO; Parker på anvist parkeringsplass, ikke på taxiholdeplass eller i drop-off sone
  • Besøkende og ansatte parkerer på anvist parkeringsplass – IKKE parker oppe ved skolen eller på busslomme
  • Kun busser avleverer elever på anviste busslommer
  • Det er ALL STANS FORBUDT på Kleiverveien forbi skolen. Dette betyr at det ikke er lov å parkere langs veien, eller på vei ned på parkeringsplassen. 
  • Det er satt ut bukker på den lille jordeflekken på høyre side på vei ned til parkeringen. Dette er privat eiendom og vi disponerer ikke denne. Vennligst ikke benytt denne som parkeringsplass. 

Vi ønsker IKKE kjøring opp til skolen og inne på skolens område. Dette for å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Parkering 

Ansatte og besøkende skal parkere på parkeringsplassen nedenfor taxiholdeplassen 

Til toppen